YAVUZ YILDIZ

YAVUZ YILDIZ

MÜHENDİS

Birimi

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

Birimlerin web sayfalarında yayınlanacak form, anket, broşür vb. istekleri karşılanmak

İdari ve akademik birimlerin web sayfalarındaki kaynak kod değişikliklerini yapmak

Stajyer öğrenciler ile ilgili bilgi beceri testlerinin yapılması ve öğrencilerin iş takiplerinin sağlanması

Üniversite ana sayfasında yapılacak değişiklikleri kodlanmak ve takip etmek

Üniversitede bağlı birimlerinde görev yapan akademik ve idari personele, e-posta hizmeti sağlamak