Öğr. Gör. UYGAR AYDİN

Öğr. Gör. UYGAR AYDİN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birimi

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

Ekampus projesi için gerekli kodları yazmak veya düzeltmek

Ekampus projesi ihtiyaç duyulan tasarımları gerçekleştirmek

Ekampus projesi ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak için süreç sahipleriyle, kullanıcılarla, bölüm yetkilileriyle konuşmak ve birlikte çalışmak

Ekampus projesi ilgili sistem ihtiyaçlarını anlamak ve geliştirmek

Ekampus projesi ilgili tespit edilen kullanıcı ve sistem ihtiyaçlarını dokümante etmek

Ekampus projesinde gerekli eğitim dokümanlarını hazırlanmak, gerekiyorsa son kullanıcılara eğitim vermek

Ekampus projesinde iyileştirme veya otomatize etme amacıyla mevcut süreçleri incelemek

Ekampüs projesinde sorumlu olduğu yazılımları test etmek