FATMA PEÇE

FATMA PEÇE

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Birimi

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

Birim faaliyet raporunun hazırlanması.

Birim stratejik planın hazırlanması

DMO alımları (belgelerin hazırlanması, kaydının yapılması ve ödemeye kadar olan safhanın takibi)

Gelen evrak işlemlerini yapmak

Giden evrak işlemlerini yapmak

Görevlendirme olurlarını hazırlamak imzaya sunmak

Hizmet alımıyla gerçekleştirilen sözleşmeler (belgelerin hazırlanması, kaydının yapılması ve ödemeye kadar olan safhanın takibi)

İdari yazışmaları yapmak, kayıt etmek, dosyalamak, zimmetlemek ve arşivlemek

Maaş işlemlerinin gerçekleştirilmesi (değişikliklerin takibi, paraf edilmesi, ilgili birime gönderilmesi vs.)

Personel İlişik Kesme İşlemleri

Personelin özlük bilgileri yazışmaları, dosyalanması ve takibi

Personelin Rapor İşleri

Personelin yıllık izin formlarının doldurulması, dosyalanması ve takibi

Resmi yazıların zimmetle teslimi ve postalama işlemlerini yapmak

SGK’ ya primlerin ödenmesi ve raporların ilgili birime ulaştırılması

Telefon faturası ödemeleri.

Yollukların hazırlanması,kaydının yapılması ve ödemeye kadar olan safhanın takibi