AYŞE KAYIŞ

AYŞE KAYIŞ

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Birimi

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

Başkalığımızca yapılan satın almaları EKAP sistemine girmek

Birim bütçesinin hazırlanması.

Eimza işlemlerinin yürütülmesi ve takibi

Gelen evrak işlemlerini yapmak

Giden evrak işlemlerini yapmak

Gizlilik gerektiren yazışmaların titizlikle takibi ve arşivlenmesi

Görevlendirme olurlarını hazırlamak imzaya sunmak

İdari yazışmaları yapmak, kayıt etmek, dosyalamak, zimmetlemek ve arşivlemek

İhale ve doğrudan temin ile ilgili belgelerin hazırlanması, kaydının yapılması ve ödemeye kadar olan safhanın takibi

Resmi yazıların zimmetle teslimi ve postalama işlemlerini yapmak

Tahakkuk: Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetlerini yürütmek