Bilgisayar Kullanımı ve Onarımı Hakkında

27 Kasım 2019 Çarşamba

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak ülkemizin içinden geçtiği süreç dolayısıyla her alanda olduğu gibi bilgisayar alımları konusunda da tasarrufa gidilmesi ve kaynakların daha etkili ve verimli kullanılması açısından aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

  1. Yeni göreve başlayan idari personel, öğretim üyesi ve öğretim görevlisi dışındaki personellere bilgisayar verilmeyecektir.
  2. Laboratuvarlarda veya personellerin kullanımında olan bilgisayarlardan değişim ihtiyacı olanlar önce Bilgi İşlem Daire Başkanlığına getirilecek burada gerekli bakım onarımlar yapıldıktan sonra kullanım imkânı varsa  kullanılmaya devam edilecek kullanım imkânı yoksa hurdaya ayrılması gerektiğine dair rapor tutulduktan sonra yeni bilgisayarla değişimi sağlanacaktır.
  3. Bilgisayar ve vb. cihazların hurdaya ayırma işlemlerine Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 13.11.2015 tarih ve 745 sayılı yazıları doğrultusunda devam edilecektir.
  4. Bilgisayar kullanımı zorunlu olan danışma, makam sekreterliği vb. görevleri yürüten sürekli işçilere de bilgisayar tahsis edilebilecek olup bunların dışındaki sürekli işçilere bilgisayar tahsis edilmeyecektir.
  5. Her birim konferans, eğitim, toplantı vb. amaçlar için kullanabileceği en fazla bir adet dizüstü bilgisayar bulundurabilecektir.
  6. Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü ve bunların yardımcıları ile bölüm başkanlarına, ikinci bir bilgisayar tahsis edilebilecektir. İdari görev bitiminde verilen bu bilgisayarlar geri alınacaktır.
  7. İdari görevi bulunan akademik personel ile idari personele tahsis edilen masaüstü bilgisayarların bakım onarım işlemleri başkanlığımız teknik servisi tarafından yapılacaktır. Teknik servisimiz tarafından arızanın giderilmesi mümkün olmaması durumunda firmalardan bakım onarım hizmeti alınmak suretiyle bilgisayarın çalışır duruma getirilmesi sağlanacaktır.
  8. Dizüstü bilgisayarların bakım onarımı zimmetlenen kişiler tarafından (ortak kullanımda olanlar hariç) karşılanacaktır. Dizüstü bilgisayar arıza bakım maliyetini karşılamayan personel dizüstü bilgisayarını iade edecektir.
  9. Bilgisayar taleplerinde, ekte yer alan bilgisayar talep formu eksiksiz olarak doldurularak resmi yazı ekinde gönderilecek olup talep formu olmayan veya eksik olan talepler dikkate alınmayacaktır.
İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.
Bilgisayar Talep Formu'na ulaşmak için tıklayınız.